Plan- och byggprojekt

Brottkärr - Närcentrum vid Brottkärrsmotet

Stadsdel Askim.

Planens syfte är att berika stadsdelen med ett tillskott av en bostadstyp som är underrepresenterad och bidrar till ett underlag för ett nytt närcentrum vid Brottkärrsmotet. Bostäder, handel och 600 arbetsplatser i ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och service. Planen omfattar 650 nya bostäder och 30 000 kvm verksamhetsytor.

Nya Hovås - facebook

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen är laga kraftvunnen (2014-05-20). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5171.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
650 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Planerade verksamhetsytor: Utbygnad Origohuset 5 000 m2, kontors och handelsfastigheter totalt 15 000 m2, kunskapsgalleria med skola åk 4-9, handel och kontor totalt 5 600 m2 stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0453/08
Diarienummer FK
FN0244/11
Planens formella namn
Närcentrum vid Brottkärrsmotet inom stadsdelen Askim

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2015
  Byggstart
  2015
  Inflyttning
  2021 första halvåret
  Projektavslut
  2021

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Skanska Nya Hem, HSB Göteborg, Veidekke Bostad, Next Step Group, Next Step Group.