Plan- och byggprojekt

Krokslätt - bostäder och verksamheter söder om Falkenbergsgatan

Stadsdel Krokslätt.

Planförslaget innebär att befintlig industribebyggelse rivs och att ny kvartersbebyggelse i 6-8 våningar uppförs. Fokus ligger på bostadsmiljön, särskilt ur ett barnperspektiv. Ett allmänt stråk för gång- och cykeltrafik hålls öppet genom kvarterets inre i nord-sydlig riktning. Området beräknas rymma upp till 400 bostäder 2.500 kvm handel och 2.500 kvm verksamheter.

Länk till Skanskas del av projektet

Länk till JM:s del av projektet

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen är laga kraftvunnen (2014-06-02). Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
613 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Drygt 600 lägenheter färdigställdes 2018. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0438/10
Diarienummer FK
FN4533/11
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och verksamheter söder om Falkenbergsgatan inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2015
  Byggstart
  Andra/tredje kvartalet 2015
  Inflyttning
  2017 andra halvåret
  Projektavslut
  2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.