Plan- och byggprojekt

Näset - Ändring av detaljplan vid Södra Breviksvägen

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Näset.

Syftet med förslaget är att ändra detaljplanebestämmelser så att befintliga byggnader blir planenliga och att nya bygglov kan hanteras.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 26 maj 2020. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0433/13
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-3773 för område i Brevik (Södra Breviksvägen med flera) inom stadsdelen Näset.

Handläggare

Markägare

Privat