Plan- och byggprojekt

Slottsskogen - parkens framtida utveckling och förändring

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Slottsskogen.

Programmet är ett led i att säkerställa Slottsskogens värdefulla park- och grönområde. Programmet innehåller bl.a. förslag till alternativa lägen för ett Naturum samt förslag till nya koloniområden.

Vad händer just nu?

Programarbetet är avslutat. Programmet kan utmynna i att detaljplan skall upprättas, det kan bli en eller flera. Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0432/08
Planens formella namn
Program för Slottsskogen

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad