Plan- och byggprojekt

Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Cirka 60-80 lägenheter i små flerfamiljshus

Vad händer just nu?

Planen upphävdes av Mark- och miljödomstolen den 3 juli 2019, mål P 222-19. Byggnadsnämnden valde att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen. Prövningstillstånd har därefter inte medgivits.

Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen (ny detaljplan) >>

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0423/11
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun