Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - 53 lägenheter samt handel på Holländareplatsen.

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

På platsen där tidigare Nylöse församlingshem låg kan nu ett bostadshus bli möjligt. Huset rymmer cirka 25 lägenheter med plats för handel i bottenplan. Holländareplatsen har stora kulturhistoriska värden som kommer att beaktas i planarbetet. Platsen har särskilt studerats med tanke på Albert Lilienbergs stadsplan.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
53 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0413/07
Diarienummer FK
FN0649/10
Planens formella namn
Bostäder och handel vid Holländareplatsen.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    Fjärde kvartalet 2013
    Inflyttning
    2015 första halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad