Plan- och byggprojekt

Johanneberg - Nya studentbostäder

Stadsdel Johanneberg.

Planen innebär att ca 20 nya studentbostäder kan byggas med samma höjd som omgivande bostadshus.

Vad händer just nu?

Planen blev laga kraftvunnen 7 december 2011. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5134.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
23 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Projektet är färdigställt. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0400/09
Diarienummer FK
FN2078/11
Planens formella namn
Bostäder vid Volrat Thamsgatan inom stadsdelen Johanneberg i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2015
  Byggstart
  2015
  Inflyttning
  2016 första halvåret
  Projektavslut
  2016

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborg Stad