Plan- och byggprojekt

Torslanda - Ändring av detaljplan för Torslandaskolan

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Torslanda.

Åtgärder som föreslås är en utbyggnad för nya utbildningslokaler för Torslandaskolan. Önskemålet är att öka byggnadshöjden för att kunna uppföra nya och högre skolbyggnader.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2020-01-20

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0393/17
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan 3301, för Torslandaskolan (Hembygdsgatan) inom stadsdelen Torslanda

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad