Plan- och byggprojekt

Torslanda - Ändring av detaljplan för Torslandaskolan

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Torslanda.

Åtgärder som föreslås är en utbyggnad för nya utbildningslokaler för Torslandaskolan. Önskemålet är att öka byggnadshöjden för att kunna uppföra nya och högre skolbyggnader.

Vad händer just nu?

Planen har fått laga kraft (2020-10-23). Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0393/17
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan 3301, för Torslandaskolan (Hembygdsgatan) inom stadsdelen Torslanda

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad