Plan- och byggprojekt

Kallebäck - Bostäder vid Smörgatan (BoStad201)

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Kallebäck.

Planförslaget ska pröva möjligheten att ersätta befintlig industribyggnad (f.d. Arla mejeri) med flerbostadshus med varierat utbud av upplåtelseformer samt verksamhetslokaler. Förslaget innefattar totalt cirka 1800 bostäder, varav cirka 830 bostäder ingår i BoStad2021. och cirka 20 000 kvm verksamhetslokaler.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda senast under 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-02-28, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5429.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt.

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Inom området ska det byggas 2000 lägenheter. De första 800 lägenheterna ska stå klara 2021. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0378/14
Diarienummer FK
FN2918/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan inom stadsdelen Kallebäck

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018-12-31
    Projektavslut
    2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat