Plan- och byggprojekt

Centrala Göteborg - Hisingsbron - Ny bro över Göta Älv

Stadsdel Tingstadsvassen och Gullbergsvass.

Syftet med förslaget är att möjliggöra uppförandet av en bro över Göta Älv som ersättning för Götaälvbron. Förslaget innebär en bro över Göta Älv i Stadstjänaregatans förlängning med dubbelriktad gång- och cykelbana på båda sidor samt ett kollektivtrafikfält och två körfält i vardera riktning. Målsättningen för en ny älvförbindelse är att bidra till att staden utvecklas på båda sidor om Göta Älv genom att knyta samman stadsdelarna på norra och södra älvstranden. Bron ska bidra till att stärka hela regionen. Stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

Nu bygger vi bron

Detaljplan

Detaljplanen för Bro över Göta Älv, antogs i Kommunfullmäktige 2014-11-27 och vann laga kraft 2016-05-23. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5219.

Vattendom

4 maj 2016 meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom av överklagan. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens deldom endast under rubriken Villkor, punkten 15. Miljödomen vann laga kraft i samband med att överklagandetiden gick ut den 2 juni 2016.

Järnvägsplan

Järnvägsplanen fastställdes 2016-05-25.

Det vinnande förslaget i designtävlingen för Hisingsbron är Arpeggio, ritat av Dissing+Weitling Achitecture, Leonhardt, Andrä und Partner, Ljusarkitektur och ELU.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer TK
BN0359/10
Diarienummer FK
FN1529/09
Planens formella namn
Detaljplan för Bro över Göta Älv inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området