Plan- och byggprojekt

Backaplan - Planeringsförutsättningar för Backaplan

Stadsdel Brämaregården, Kvillebäcken, Backa och Tingstadsvassen.

Vad händer just nu?

Planeringsförutsättningarna godkändes av byggnadsnämnden den 17 januari 2013.

Program för Backaplan godkändes i april 2019 och planeringsförutsättningarna är nu inarbetade i programmet.

Backaplan är ett av delområdena i Älvstaden.

Karta

Status och handlingar

  1. Planeringsförutsättningar

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0354/01
Planens formella namn
Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Backaplan.

Handläggare