Plan- och byggprojekt

Centrala Göteborg - ny älv- och bangårdsförbindelse

Stadsdel Stampen, Gullbergsvass, Tingstads- och Lundbyvassen.

En ny älvförbindelse och en ny bangårdsförbindelse är två av de viktigaste projekten för stadsutvecklingen av centrala Göteborg. Målsättningen för en ny älvförbindelse är att bidra till att staden utvecklas på båda sidor om Göta älv genom att knyta samman stadsdelarna på norra och södra älvstranden. Den nya bangårdsförbindelsens viktigaste funktion är att frigöra Drottningtorget – Nils Ericsonsplatsen från genomgående biltrafik och därigenom bereda plats för en utökad kollektivtrafik samt ökat utrymme för gående och cyklande.

Vad händer just nu?

Programmet är godkänt

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0350/08
Planens formella namn
Program för detaljplaner, ny bangårds- och älvförbindelse.