Plan- och byggprojekt

Sandarna - Program för Västra Sandarna

Stadsdel Sandarna.

Vad händer just nu?

Vi inväntar besked om det, av staden överklagade generella strandskyddet.

Karta

Status och handlingar

  1. Inför program

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0348/07

Handläggare