Plan- och byggprojekt

Lundby - 40 nya lägenheter i norra Kyrkbyn

Stadsdel Kyrkbyn.

Förslaget innebär att 52 nya lägenheter ska byggas. Detta kommer att ske på mark som idag är gräsyta och delvis används för lekplats och som nu omvandlas till bebyggelse.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
52 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Byggstart maj 2014. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0326/07
Diarienummer FK
FN0489/09
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder i norra Kyrkbyn inom stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    Andra kvartalet 2014
    Inflyttning
    2015 första halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad