Plan- och byggprojekt

Angered - verksamhetslokaler vid Rävebergsvägen

SDN Angered. Stadsdel Angered, Gårdsten.

Ett nytt planförslag gör det möjligt att bygga verksamhetslokaler på båda sidor om Rävebergsvägen, som smalnas av till två körfält. Totalt blir det cirka 50 000 kvadratmeter nya lokaler. I planen ingår också att bygga ett altbohotell och en gruppbostad. Ädellövskogen mot Gårdstensberget skyddas.

Vad händer just nu?

Är du intresserad av mark för din verksamhet? Kontakta fastighetskontoret. på adressen www.goteborg.se/verksamhetsomraden Lokalförvaltningen har färdigställt 6 lägenheter för boende med särskild service och Trafikkontoret har avslutat sin utbyggnad av ny lokalgata samt gång- och cykelbana. Högspänningsledningen som tidigare gått i luften är nu nergrävd och ett nytt odlingsområde har anlagts söder om Tolereds gård. Det gamla odlingsområdet Trekanten ska tas ur bruk och kommer under våren 2014 att städas upp för att ge plats för de nya verksamheterna.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
6 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Gruppbostaden är färdigställd. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0324/08
Diarienummer FK
FN1512/06
Planens formella namn
Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    andra kvartalet 2014
    Inflyttning
    2015 första halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad