Plan- och byggprojekt

Gårdsten - Bostäder väster om Kaneltorget

Stadsdel Gårdsten.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i sluttningen väster om Kaneltorget. Ett område som idag består av fotbollsplaner ska prövas för odlingslotter och markparkering.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt. Planen vann laga kraft 2015-11-04. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5303. Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
126 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0323/12
Diarienummer FK
FK4685/11
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och odling väster om Gårdstensvägen

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2016
  Byggstart
  2016-06-20
  Inflyttning
  2017 andra halvåret
  Projektavslut
  2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Kommunen är markägare. Byggfast och Peab har markanvisning.