Plan- och byggprojekt

Västra Frölunda - Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda Torg

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Syftet med planen är att utveckla området kring Frölunda torg och Marconigatan som ”kraftsamlingsområde” bland annat genom att förtäta och komplettera med fler bostäder och verksamheter, samla handel och service och nyttja läget med tät bebyggelse som präglas av mer stadsmässighet.

Vad händer just nu?

Planarbetet pågår där bland annat analys- och utredningsarbete pågår. Målet är att samråd startar kvartal 4, 2020. För detta behövs beslut i byggnadsnämnden.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0305/14
Planens formella namn
Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Frölunda torg, inom stadsdelen Järnbrott.

Handläggare