Plan- och byggprojekt

Krokslätt – bostäder och verksamheter söder om Milpålegatan

Stadsdel Krokslätt.

Syftet med detaljplanen är att pröva ny stadsmässig bostadsbebyggelse på en fastighet utmed Mölndalsvägen, söder om Milpålegatan som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad. Planen föreslår totalt ca 100 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningen mot Mölndalsvägen och parkering i garage under mark.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
145 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Inflyttning beräknas ske mellan 3:e kvartalet 2015 till första kvartalet 2016. Försäljning pågår. 74 lägenheter färdigställda 2016. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0302/12
Planens formella namn
Bostäder och verksamheter söder om Milpålegatan, inom stadsdelen Krokslätt

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2014
  Byggstart
  Tredje kvartalet 2014
  Inflyttning
  2016 första halvåret
  Projektavslut
  2016

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat markägare