Plan- och byggprojekt

Majorna - Ändring av detaljplan vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken)

Stadsdel Majorna.

Syftet med att ändra detaljplanen är att uppdatera de skyddsbestämmelser som finns gällande Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken för att Park- och naturförvaltningen och Higab ska kunna genomföra underhåll- och upprustningsarbeten av parkmiljön.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 25 maj 2021 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att anta planen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0277/17
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för servicelägenheter och ålderdomshem vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken) inom stadsdelen Majorna

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad