Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, lokaler, boende med särskilt stöd (BmSS), förskola, äldreboende och verksamheter samt tillbyggnad till befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0262/17
Diarienummer FK
FN2632/16
Planens formella namn
Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2, bostäder, skola, verksamheter inom stadsdelen Järnbrott.

Handläggare

Markägare

Bostadsbolaget Poseidon, Kungsleden Sisjön KB och Göteborgs Stad