Plan- och byggprojekt

Brunnsbo - Ändring av detaljplan vid Poesigatan och Klassikergatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Ärendet gäller fem befintliga flerbostadshus som inte följer gällande detaljplan. Husen är 9 våningar och har varit så sedan de byggdes, detaljplanen medger dock endast 8 våningar. Fastighetsägaren har för avsikt att bygga något större balkonger och tilläggsisolera byggnaderna, vilket inte är möjligt på grund av planstridigheten. Gällande detaljplan överensstämmer inte med verkligheten och behöver därför ändras.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 24 september 2020. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0242/20
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för område vid Brunnsbo (vid Poesigatan och Klassikergatan) inom stadsdelen Backa.

Handläggare

Markägare

Privat