Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Ändring av detaljplan för Gärdsås egnahem

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Bergsjön.

Syftet med planändringen är att upphäva rådande fastighetsindelningsbestämmelse för att möjliggöra ny fastighetsbildning.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 24 april 2020 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att anta planen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0172/18
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för Gärdsås egnahem inom stadsdelen Bergsjön

Handläggare

Markägare

Privat