Plan- och byggprojekt

Fiskebäck - Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan

Stadsdel Fiskebäck.

Detaljplanen är tänkt att möjliggöra omkring 100 bostäder och verksamhetsytor på omkring 2000 kvadratmeter.

Exploatörsmedverkan
Denna detaljplan ingår i ett pilotprojekt inom Göteborgs Stad. Pilotprojektet syftar till att göra utredningar i ett tidigt skede för att ta reda på förutsättningar och för att få en snabbare process när den formella planstarten sker. Kommunen kommer hålla i den formella planprocessen med samråd, granskning och antagande. Detaljplanen är i ett skede som vi kallar förstudie där exploatören tar fram en del utredningar.
Läs mer om exploatörsmedverkan

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - förstudie

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0130/20
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan inom stadsdelen Fiskebäck.

Handläggare