Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller utställning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
kommunikation.stadsbyggnad@sbk.goteborg.se

Gullbergsvass - Trappa och pumpstation för Bro över Göta Älv

Synpunkter tas emot till och med 2022-02-01
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Backaplan - detaljplan 2: Centrumbebyggelse

Synpunkter tas emot till och med 2022-03-16
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Gårdsten - Förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-01-26
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Torslanda - Bostäder vid Majvik

Synpunkter tas emot till och med 2022-02-02
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Backa - Elnätsstation vid Aröds Industriväg

Synpunkter tas emot till och med 2022-02-01
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Sörred - Verksamheter vid Pressvägen

Synpunkter tas emot till och med 2022-01-31
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Bö - Inredning av vind vid Påskbergsgatan, Jakobdalsgatan och Jättegrytsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-01-26
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Krokslätt - Upphävande av del av detaljplan för Örgrytekolonin

Synpunkter tas emot till och med 2022-01-28
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Markanvisningar

För tillfället finns inga markanvisningar öppna för ansökan.