Plan- och byggprojekt

Sök bland…
9 träffar
Visa som:
 • Majorna - Ändring av del av detaljplan för föreningsändamål vid Majvallen

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Detaljplanen avser området Majvallen.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-01.
 • Stampen - Vindsinredning vid Baldersgatan 2

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra inredning av vind för bostäder för del av kvarteret Breitenfeld.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-05-26.
 • Tynnered - Skola vid Smaragdgatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Nuvarande skola på platsen behöver utökas.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-02.
 • Inom Vallgraven - Påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Bild 1: Befintligt utseende respektive en möjlig utformning Bild 2: Befintligt utseende Bild 3: Äldre bild taget före 1937 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av huset från 1810-talet i hörnet på Magasinsgatan och Kyrkogatan.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-05-25.
 • Brännö - Bostäder vid Skogsgapet

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet är att prova ny bebyggelse, två husvolymer och komplementbyggnader på delar av Brännö 12:9.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-05-18.
 • Backa - Polishus vid Exportgatan

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett nytt polishus i 4 våningar samt en teknikvåning och ett underjordiskt garage.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-09.
 • Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Granskningsförslaget till fördjupning av översiktsplanen innehåller ett antal utvecklingsstrategier för hur Högsbo – Frölunda ska växa hållbart genom omvandling och komplettering för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-28.
 • Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Granskningsförslaget till fördjupning av översiktsplanen innehåller ett antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-28.
 • Översiktsplan för Göteborg

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Göteborg är en växande storstad och fungerar som kärna och motor för hela regionen.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-28.