Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Markanvisning för Gamlestads Torg, etapp 2 - bostäder, kontor, handel, parkering mm

Gamlestaden är ett av de stora stadsutvecklingsområdena i Göteborg just nu. Den nya kollektivtrafikknutpunkten vid Gamlestads torg med station för pendel- och regiontåg, omfattande spårvagns- och busstrafik samt ett planerat resecentrum ligger endast ca 3 km från centrala Göteborg och nås därifrån på bara 5-6 minuter.

I området pågår flera detaljplanearbeten för bostäder, handel och andra verksamheter.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och markanvisningen är lämnad till Förvaltnings AB Framtiden, AB Tornstaden och Veidekke Bostads AB.

Markanvisningen förlängdes till och med 2018-10-26 vid fastighetsnämndens sammanträde 2017-10-23.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 320
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommunal service Ännu inte specificerat
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommersiell service 2 000 m2

Diarienummer

 • Diarienummer FNÖG1/15
 • Referensbeteckning FNÖG1/15
 • Beslut 2015-06-12
 • Markanvisning lämnad till Förvaltnings AB Framtiden Tornstaden AB Veidekke Bostads AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

2015-04-07 – 2015-05-08

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.