Plan- och byggprojekt

Centrum - Markanvisning för bebyggelse på Götaleden

Som en del i utvecklingen av Centralenområdet arbetar staden tillsammans med Trafikverket med nedsänkning och överdäckning av del av Götaleden. Överdäckningen kommer att ge plats för ny kvartersbebyggelse som blir ett viktigt steg mot en tät och blandad stad i Centralenområdet. Vision Älvstaden och stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet är utgångspunkten för utvecklingen.

Vi söker nu aktörer som vill vara med i denna process och som kan bidra med kompetens, erfarenhet och utvecklingsvilja i denna komplexa stadsbyggnadsuppgift.

För att alla sökande ska få samma information kommer frågor & svar att läggas upp efter hand. Även kompletterande information kan tillkomma

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 350
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommersiell service 35 000 - 55 000 m2

Diarienummer

 • Diarienummer FNC01/15
 • Referensbeteckning FNC01/15
 • Beslut 2015-05-18
 • Markanvisning lämnad till Ernst Rosèn AB Skanska AB Vasakronan AB Wallenstam Bostads AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Stängd för ansökan

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.