Plan- och byggprojekt

Centrum - Markanvisning för bebyggelse på Götaleden

Centrum

Som en del i utvecklingen av Centralenområdet arbetar staden tillsammans med Trafikverket med nedsänkning och överdäckning av del av Götaleden. Överdäckningen kommer att ge plats för ny kvartersbebyggelse som blir ett viktigt steg mot en tät och blandad stad i Centralenområdet. Vision Älvstaden och stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet är utgångspunkten för utvecklingen.

Vi söker nu aktörer som vill vara med i denna process och som kan bidra med kompetens, erfarenhet och utvecklingsvilja i denna komplexa stadsbyggnadsuppgift.

För att alla sökande ska få samma information kommer frågor & svar att läggas upp efter hand. Även kompletterande information kan tillkomma

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 350 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt
  Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - Kommersiell service
  35 000 - 55 000 m2

Diarienummer

 • Diarienummer
  FNC01/15
  Referensbeteckning
  FNC01/15
  Beslut
  2015-05-18
  Markanvisning lämnad till
  Ernst Rosèn AB
  Skanska AB
  Vasakronan AB
  Wallenstam Bostads AB

Öppen för ansökan

Stängd för ansökan

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sofie Bårdèn

Fastighetskontoret