Plan- och byggprojekt

Önnered - markanvisning för bostäder vid Åkeredsvägen och Grevegårdvägen

Västra Göteborg

Markanvisningen avser ett område beläget cirka 2 km sydväst om Frölunda torg. Det blivande planområdet ligger norr om Önneredsvägen och väster om Grevegårdsvägen invid Åkeredsrondellen.

Inom planområdet finns både privatägda och kommunägda fastigheter, som delvis är bebyggda. De privata fastighetsägarna (bolag) kommer att delta i planeringen och exploateringen av området, varvid en samverkan med dessa blir viktig för ett framgångsrikt projekt. På kommunens mark planeras utöver bostäder även en skola och en förskola. Preliminärt bedöms planen möjliggöra totalt cirka 340 bostäder varav cirka 100 på kommunägd mark.

Av de 100 hyresrätterna som markanvisningen avser ska bland annat 20 lägenheter vara trygghetsbostäder för personer över 70 år.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad, ta del av beslutet till höger på sidan.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 100 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN6438/14
  Referensbeteckning
  FNVG2/18
  Beslut
  2018-12-10

Öppen för ansökan

2018-10-05—2018-10-30

Ytterligare upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Fastighetskontoret