Plan- och byggprojekt

Lundby - Markanvisning för bostäder vid Rambergsvallen

Lundby

Rambergsvallens idrottsområde ligger centralt i stadsdelen Lundby, ca 2,5 km från centrala Göteborg (Brunnsparken). Kollektivtrafiken är mycket god. I omedelbar närhet ligger Wieselgrensplatsen som är en viktig lokal centrumpunkt. Omkringliggande områden domineras av bostadsbebyggelse av olika karaktär, från småhusbebyggelse till områden med storskaliga flerbostadshus. Idrottsområdet innehåller bl a en fotbolls- och friidrottsarena, ishall och en badanläggning (Lundbybadet).

Området har idag en något splittrad utformning med stora obebyggda parkerings- och grönytor. Som en viktig del i förnyelsen av området planeras ny bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska ges en stadsmässig karaktär."Program för Arena, bostäder mm vid Rambergsvallen" har tagits fram och varit ute på samråd. Arbetet med en första detaljplan för i huvudsak bostäder ska nu starta. Du hittar länk till programmet längre ner på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisning har lämnats till Sverigehuset AB, Svenska Hus i Göteborg AB och F O Petersson i samarbete med White Arkitekter.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 400 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus i varierad skala och karaktär.
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt
  Övrig information
  Den goda kollektivtrafiken och närheten till Wieselgrensplatsen och Lundbybadet gör platsen lämplig för ett trygghetsboende för äldre, som en del av de bostäder som ska byggas.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN5981/11
  Beslut
  2012-05-02
  Markanvisning lämnad till
  F O Pettersson & White
  Svenska Hus i Göteborg AB
  Sverigehuset AB

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Ytterligare upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Fastighetskontoret