Plan- och byggprojekt

Markanvisningstävling för bostäder i Fixfabriksområdet kvarter 5

SDN Majorna-Linné

I markanvisningstävlingen tas nästa steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när kvarteret 5, inom området känt som Bussgaraget, ska omvandlas till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter.

Fixfabriken har redan börjat sin förvandling från industriområde till ett bostadsområde som knyter samman olika kvarter till en ny helhet.

Kvarter 5 som nu markanvisas ingår i Bussgaraget som totalt består av sex kvarter. Skalan på kvarteren kommer variera från 3–4 till 6–7 våningar. De nya bostäderna bygger vidare på den existerande kvartersstrukturen med bostadsgårdar som ger plats för socialt liv och samverkan. Kvarter 5 ska bestå av cirka 140 bostäder.

Hela detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom totalt cirka 1200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera.

Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut. Det industrihistoriska arvet kommer synas även i framtiden där delar bevaras.

Vad händer just nu?

Observera att vid markanvisningstävlingar så måste tävlingshandlingar skickas in per post i kuvert märkt med referensnummer som ni hittar i inbjudan till markanvisningstävlingen. Handlingarna ska inte skickas in digitalt.

Den digitala möjligheten används vid vanliga markanvisningar där tävlingsmoment inte ingår.

Markanvisningstävlingen är öppen för ansökan till och med 31 oktober 2019.

Status och handlingar

 1. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 140 bostäder
  Upplåtelseform
  Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN5537/19
  Referensbeteckning
  FNML01/19

Öppen för ansökan

2019-09-18—2019-10-31

Ytterligare upplysningar lämnas av

Fredrik Mellberg

Fastighetskontoret

Mikaela Löndén

Fastighetskontoret