Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Markanvisning för bostäder väster om Gibraltargatan

Centrum

Området ligger invid den södra delen av Gibraltargatan inom stadsdelen Krokslätt. I direkt anslutning till området finns idrotts- och rekreationsanläggningen Fysiken samt Mossens natur- och rekreationsområde och Mossens idrottsplats.

Markanvisningen omfattar totalt cirka 200 bostäder i flerbostadshus, hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter.

Byggnadsnämnden lämnade positivt planbesked i slutet av 2017. I planbeskedet ingår fastigheten Krokslätt 186:1 som idag upplåts genom tomträtt och rymmer Fysiken. Göteborgs Studenters Företagsgrupp som är tomträttsinnehavare har idéer om att utveckla tomträtten genom att bygga på Fysiken med bostäder och skapa en ny entré till idrottsanläggningen.

Då det inte ställs krav på inlämning av skisser i markanvisningen tillhandahålls inget kartunderlag.

När du har fyllt i ansökan om markanvisning sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumenten per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se. Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad, beslut finns till höger på sidan.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 200 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN4254/18
  Referensbeteckning
  FNC1/18
  Beslut
  2018-12-18

Öppen för ansökan

2018-06-29—2018-09-07

Ytterligare upplysningar lämnas av

Emely Magdalena Lundahl

Fastighetskontoret