Plan- och byggprojekt

Försäljning av mark för hotell vid Gamlestads Torg etapp I

Området för försäljning utgörs av fastigheten Gamlestaden 80:4 som ligger vid Gamlestads torg, ca 3 km nordost om Göteborgs centrum. Fastigheten är belägen i Gamlestaden strax norr om E20 och öster om E45 nära Slakthusområdet och Gamlestadens Fabriker. Fastigheten är en del av en omfattande stadsutveckling med tillskott av bostäder, kontor och handel m.m.

Gamlestaden utgör en kulturhistoriskt intressant stadsdel med ett strategiskt läge och mycket goda utvecklingsmöjligheter. Området utgör en av kommunens fem utpekade strategiska knutpunkter.

Du hittar förutsättningarna för försäljningen i bifogat dokument till höger på sidan.

Fyll i "Ansökan om intresse av köp", som finns bifogat. Du kan skicka in den elektroniskt eller via vanlig post till

Göteborgs Stad Fastighetskontoret
Box 2258
403 14 Göteborg

Upplysningar lämnas av Maria Brandt, maria.brandt@fastighet.goteborg.se efter den 12 januari.

Vad händer just nu?

Ansökan om intresse av köp ska vara inlämnat senast 2 mars 2018. Aktör är utsedd.

Bebyggelse

 • Upplåtelseform Äganderätt
 • Övrig information Byggrätt för hotell

Diarienummer

Öppen för ansökan

2017-12-29 – 2018-03-02

Upplysningar lämnas av

Maria Brandt

Projektledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.