Plan- och byggprojekt

Inbjudan: Ta del av utvecklingsplanerna för Göteborgs Stads mark den 24 februari

Centrum, Göteborgs stad

Den 24 februari 2021 håller vi en presentation där vi berättar om planerna för stadens mark. Förutom en kort presentation av vår projektutvecklings- och markanvisningsplan för 2021 erbjuder vi också fastighetsägare och byggaktörer möjligheten att boka möten med oss som arbetar med strategiska markplanering på fastighetskontoret för en djupare dialog om projekten.

Del 1 - Allmän presentation 13.00-14.00
• Bakgrund Karin Frykberg, Strategiska avdelningen Fastighetskontoret
• Presentation av planerna för utveckling av stadens mark under 2021. Hur arbetar fastighetskontoret från projektutveckling till markanvisning? Vilken samverkan har vi med övriga tekniska förvaltningar och hur arbetar vi för att nå de politiska målen?
• Kortfattad genomgång av 2021 års projektutvecklings- och markanvisningsplan
• Kortfattad presentation av stadens startplan för detaljplaner
Malin Svedmyr, Projektutvecklingsenheten Fastighetskontoret och Fredrik Andersson, Planavdelningen Stadsbyggnadskontoret

Del 2 - Diskussion i grupper


DEL 2
Träffa oss i diskussionsgrupper, kl 14.15-16.45.
För fastighetsägare och byggaktörer som är intresserade av att söka markanvisningar

Mellan kl 14.15 och 16.45 finns möjlighet att träffa medarbetare från projektutvecklingsenheten för att få veta mer om och ställa frågor kring våra projektutvecklingar och markanvisningar i årets planering. Det blir corona-anpassat i mindre diskussionsgrupper via Teams.

Sex olika diskussionsforum löper parallellt. Varje forum kommer att pågå i 20-25 minuter, vilket innebär att de kommer att genomföras vid 5 olika tillfällen under eftermiddagen.

Varje aktör ombeds att lämna önskemål om 3 olika grupper. Vi kommer att bjuda in 2-4 aktörer per tillfälle. Eftersom antalet platser är begränsat så önskar vi endast intresseanmälningar från en person per aktör. Inbjudan till vilka tillfällen som just du blir tilldelade skickas ut senast den 23:e februari.

Grupper
1. Frågor och en fördjupad dialog kring fastighetskontorets arbete med projektutvecklingar, markanvisningar och våra politiska mål. Det vill säga en möjlighet att ställa frågor och lämna inspel på den tidigare informationsdelen på mötet.
2. Fokus studentlägenheter (3 projekt) – projektutvecklingar och markanvisning
3. Fokus småhus/ stadsradhus (3 - 4 projekt)– projektutvecklingar med enbart småhus/ stadsradhus, småhus finns också integrerat i flera av projekten i grupp 4-6.
4. Fokus blandade små till medelstora projekt – Projektutvecklingar vid Karlsrofältet, Olofstorp och Fjällbogatan samt markanvisning vid Plutogatan.
5. Fokus stora projekt (1) – Större projektutvecklingar vid Hjällbocentrum, Tynneredsplatå/ Ängåsberget och Eriksbergsdockan samt en mindre markanvisning av studentlägenheter vid järnbrottsmotet.
6. Fokus stora projekt (2) – Större projektutvecklingar vid Gåsagången och Önnereds brygga samt markanvisningar vid Fixfabriken och i Gamlestaden.
Gruppernas innehåll kan komma att förändras något.

För att så många som möjligt ska få tillgång så riktar sig denna senare del av mötet endast till aktörer som är intresserade av att själva söka markanvisningar.

Välkomna!
Länk till information och anmälan


Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer
    FN1119/21
    Referensbeteckning
    GOT00/21

Öppen för ansökan

2021-02-16—2021-02-19