Plan- och byggprojekt

Markanvisning vid Rävebergsvägen

Markanvisningen vid Rävebergsvägen är beläget i gränslandet mellan Angered centrum och Lövgärdet. Med den planerade utvecklingen av området så kommer områdena knytas bättre samman.

I projektet ingår ca 100 lägenheter och 130 småhus. Vid detta tillfälle kommer lägenheterna och ca 80 av småhusen att markanvisas. Den aktör som tilldelas småhusen kommer att agera ankaraktör för småhusen och driva utvecklingen i detaljplanen även för de kvarvarande ca 50 småhusen. Markanvisningen kommer att fördelas till den/de aktör som lämnar högsta anbud för respektive del av markanvisningen.

Detaljplanearbete för området beräknas starta Q4 2022.

Vad händer just nu?

Markanvisningen för Rävebergsvägen är öppen för ansökan till och med den 14 augusti 2022.

Emma Larsson svarar på frågor fram till den 1 juli 2022, mellan 2/7-26/7 besvarar Arian Limani frågor på tel 073-653 14 13 eller mejl arian.limani@fastighet.goteborg.se.

Mellan 27/7-7/8 besvaras inga frågor. Efter det är Emma Larsson åter på plats efter semestern och kan svara.

Lämna ansökan om markanvisning

Ansökan lämnas senast 2022-08-14

Fastighetsnämnden fattar beslut om markanvisning på kommunägd mark för varje enskilt planområde eller för delar av ett planområde.

Älvstranden Utveckling AB fattar motsvarande beslut om markanvisning för den mark bolaget äger, men först efter att fastighetsnämnden hörts i det enskilda ärendet.

Fastighetsnämnden har fastställt en riktlinje samt regler för anvisning av mark för bostäder och verksamhetslokaler av olika slag.

Riktlinje för markanvisning ska även tillämpas vid de anvisningar som avser mark som ägs av Älvstranden Utveckling AB.

Vi ber er ta del av Riktlinje för markanvisning innan ni skickar in er ansökan. Dokumentet finns på startsidan för e-tjänsten till höger på sidan.

Referensnummer ska alltid anges för markanvisningen.


Ansök om markanvisning

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 180
 • Typ av bostäder 80 småhus (radhus och parhus) samt 100 lägenheter i flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN5860/20
 • Referensbeteckning FNA01/22

Öppen för ansökan

2022-05-25 – 2022-08-14

Upplysningar lämnas av

Emma Larsson Fastighetskontoret

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för denna markanvisning. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.