Plan- och byggprojekt

Lärjedalen - cirka 100 bostäder i Centrala Olofstorp

Lerumsvägen - centrala Olofstorp. Foto: Tore Hjelte

Förslaget innebär en förtätning och komplettering av
bostäder i centrala Olofstorp. Totalt rör det sig om cirka
80 - 100 bostäder fördelat på tre olika områden.
För att möta efterfrågan av ett mer varierat
bostadsbestånd eftersträvas en förtätning och komplettering
av både lägenheter och radhus/småhus.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbete har påbörjats. Planarbetet har ännu inte nått fram till samrådsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.165268108163662,57.80441316507915]},"properties":{"id":"BN0924/08","name":"Lärjedalen - cirka 100 bostäder i Centrala Olofstorp","address":"","preamble":"","header":"Lärjedalen - cirka 100 bostäder i Centrala Olofstorp","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0924/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0924/08
 • Planens formella namn Program för Centrala Olofstorp

Kontaktuppgifter

Gunnel Jonsson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 39
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Tore Hjelte

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 72
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 00 00
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat