Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller utställning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
kommunikation.stadsbyggnad@sbk.goteborg.se

Näset - Ändring av detaljplan för bostäder i Brevik

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-18
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Program - Biskopsgården

Synpunkter tas emot till och med 2022-09-13
Just nu befinner sig planprogrammet i samrådsskedet.

Naturreservatet Lärjeåns dalgång

Synpunkter tas emot till och med 2022-10-31
Just nu befinner sig naturreservatet i samrådsskedet.

Torslanda - Ändring av detaljplan vid Volvo Torslanda

Synpunkter tas emot till och med 2022-06-28
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Gamlestaden - Förskola vid Varnhemsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-07-06
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Kyrkbyn - Utbildningslokaler vid Almquistgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-16
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Hjällbo - Program för stadsutveckling i Hjällbo

Synpunkter tas emot till och med 2022-06-30
Just nu befinner sig planprogrammet i samrådsskedet.

Markanvisningar

Markanvisning för Ambrosiusgatan i Gamlestaden

Öppet för ansökan till och med 2022-08-25

Markanvisning vid Rävebergsvägen

Öppet för ansökan till och med 2022-08-14

Inbjudan till markanvisning för Säterigatan Öst

Öppet för ansökan till och med 2022-06-22
Öppen för ansöken

Inbjudan till markanvisning för Säterigatan Väst på Eriksberg

Öppet för ansökan till och med 2022-06-22

Gårdsten - försäljning av kommersiella fastigheten Gårdsten 123:4

Öppet för ansökan till och med 2022-06-02
Ej fastställt

Infrastruktur, trafik och torg

För tillfället finns inga pågående infrastrukturprojekt att visa.