Plan- och byggprojekt

Göteborg och Mölndal - fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång

SDN Centrum. Stadsdel Mölndalsåns dalgång.

Syftet är att gemensamt med Mölndals stad ta fram strategier för stadsutvecklingen utefter Mölndalsvägen/Göteborgsvägen och kringliggande områden, samt att klarlägga riksintressena i dalgången.

Vad händer just nu?

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 20 december 2016. Planen går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - inför antagande

    Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0853/09
Diarienummer FK
FN6300/13
Planens formella namn
Översiktsplan för Göteborg och Mölndal fördjupad för Mölndalsåns dalgång

Handläggare

Markägare

Privat och kommunal