Plan- och byggprojekt

Södra Gårda - parkering och mässhallar i Focus-huset

SDN Centrum. Stadsdel Gårda.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2016 att avbryta programarbetet för södra Gårda samt gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i stället starta programarbete för Gårda.

Program Gårda

Karta

Status och handlingar

  1. Program - avslutat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0830/07