Plan- och byggprojekt

Gårdsten - Förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan

SDN Angered. Stadsdel Gårdsten.

Syftet med planen är att utöka nuvarande förskoleverksamheter vid Saffransgatan och Timjansgatan med fler avdelningar.

Vad händer just nu?

Framtagandet av samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0821/16
Planens formella namn
Detaljplan för Förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan inom stadsdelen Gårdsten.

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad