Plan- och byggprojekt

Guldheden - Äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata

SDN Centrum. Stadsdel Guldheden.

Syftet för detaljplanen är att pröva markens lämplighet för tillbyggnad med äldreboende, student eller förskarbostäder samt eventuellt skolklasser och förskoleplatser. Totalt omfattar förslaget cirka 8000 kvm.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0707/16
Planens formella namn
Detaljplan för äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata inom stadsdelen Guldheden.

Handläggare

Markägare

Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet, Edith och Julius Bambergers Stiftelse och Göteborgs stad