Plan- och byggprojekt

Inom Vallgraven - Påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Inom Vallgraven.

Bild 1: Befintligt utseende
Bild 2: Äldre bild taget före 1937

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av huset från 1810-talet i hörnet på Magasinsgatan och Kyrkogatan. Påbyggnaden ska komplettera kvarteret på ett välavvägt sätt och ta hänsyn till kulturmiljövärden, stadsbild och stadsliv. Nya verksamhetsytor och ett fåtal bostäder tillskapas.

Vad händer just nu?

Under uppstart

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0653/16
Planens formella namn
Detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan inom stadsdelen Inom Vallgraven

Handläggare

Markägare

Privat