Plan- och byggprojekt

Heden - Förskola på Bergakungen

SDN Centrum. Stadsdel Heden.

Planområdet ligger utefter Skånegatan och omfattar i fastigheten med mångbiografen Bergakungen och delar av fastigheten norr om. Uppdraget innebär att ändra gällande detaljplan så det blir möjligt att bygga en ny förskola på taket till biografbyggnaden.

Vad händer just nu?

Startmöte har hållits.

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0581/12
Diarienummer FK
FN2771/12

Handläggare