Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Skola vid Ebbe Lieberathsgatan 19

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Planens syfte är att möjliggöra skola inom fastigheten Krokslätt 35:14.

Vad händer just nu?

Planen är avbruten och detta område kommer att ingå i ett större område. Detta arbete har inte startats ännu.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - inför avbrytande

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0564/13
Diarienummer FK
FN1406/15

Handläggare

Markägare

Privat