Plan- och byggprojekt

Heden - Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Heden.

Syftet med detaljplanen är att pröva en utbyggnad av Rättscentrum samt att pröva kontor och bostäder vid Ernst Fontells Plats och vid Ullevi Tennis. Tennisverksamheten ska vara kvar och integreras i den nya bebyggelsen.

Vad händer just nu?

Projektet är i utredningsfasen där underlag till samrådshandlingar tas fram. Samråd beräknas till vintern 2020/2021

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0545/19
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan inom stadsdelen Heden

Handläggare