Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Liseberg öster om Nellickevägen

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med planen är att möjliggöra för Liseberg att utvidga sin verksamhet på lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvos varumärke, alltså Volvo Group och Volvo Car Group. Dessutom skapa ett park- och naturstråk utmed Mölndalsån, vilket innebär en flytt av Nellickevägen utmed E6.

Vad händer just nu?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 23 juni 2020. Planen går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - inför antagande

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0412/18
Diarienummer FK
FN5686/18
Planens formella namn
Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen inom stadsdelen Krokslätt

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad, Liseberg AB och privat