Riktlinjer i planeringen för handel

Riktlinjer för handel i planeringen i Göteborgs Stad är ett förtydligande av strategisk inriktning i översiktsplaneringen om handel.

Dokumentet beskriver rådande handelstrender och ger vägledning i planeringen för handel i olika geografier i Göteborg. 

Filer och dokument