Grön strategi för en tät och grön stad

Grönstrategin innehåller mål och strategier för hur staden förblir och ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare. Grönstrategin antogs av park- och naturnämnden 2014.

Till strategin på park- och naturförvaltningens sidor