Nu tar vi fram en ny översiktsplan

Just nu arbetar Göteborgs Stad med att ta fram en ny översiktsplan. Sedan den senaste översiktsplanen gjordes 2009 har en rad nya och fördjupade inriktningar och förutsättningar tillkommit och därför behövs en ny översiktsplan tas fram.

Parallellt med det pågår arbete med två fördjupningar av översiktsplanen, dels för centrala Göteborg, dels för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden.

Fram till antagandet är det gällande översiktsplan som gäller.

Samrådshandling för ny översiktsplan för Göteborg

Samrådshandling för översiktsplan för Göteborg, fördjupning för centrala Göteborg

Samrådshandling för översiktsplan för Göteborg, fördjupning för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

Arbetet med den nya översiktsplanen