Stadslivet i centrala Göteborg

Göteborgs stad har tagit fram en studie av stadslivet i centrala Göteborg. Den visar var på våra gator, torg och parker som människor helst vill vistas, var de faktiskt rör sig mest och vad i stadens form som påverkar detta.

Analysen ”Stadslivet i centrala Göteborg” är tänkt att användas som underlag i allt från strategisk stadsplanering till mer detaljerade stadsmiljöprojekt, men också som ett underlag för den pågående diskussionen om stadsbyggnad i Göteborg. Exempelvis ligger resultatet till grund för vision och strategier för Älvstaden. Studien har tagits fram av stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Centrala Älvstaden med hjälp av konsultfirman Spacescape.

Filer och dokument

  • Rapporten Stadslivsanalys

    Stadslivet i centrala Göteborg – Upplevelsen, användningen och förutsättningarna, oktober 2012 - ett planeringsunderlag

    10894