Stadsdelsvisa beskrivningar

I samband med arbetet med den gällande översiktsplanen, tog vi på stadsbyggnadskontoret tillsammans med de då 20 stadsdelarna fram ett underlag för den översiktliga planeringen: stadsdelsvisa beskrivningar.

Beskrivning av varje stadsdel

Varje dokument innehåller en beskrivning av stadsdelens roll i staden, hur det är att leva i dessa omgivningar, näringslivets situation och hur den fysiska miljön ser ut. I dokumenten finns också ett statistikuppslag som går att jämföra mellan olika stadsdelar.

År 2011 slogs de 20 stadsdelsnämnderna ihop till 10 stycken. Varje stadsdelsnämnd har ett geografiskt avgränsat verksamhets- och ansvarsområde. De stadsdelsvisa beskrivningar fungerar fortfarande som en kunskapskälla om de olika stadsdelarna och är en introduktion till stadsdelens liv och miljöer, men en del av innehållet som handlar om statistik och aktuella byggprojekt är inaktuellt.

Läs mer om våra 10 stadsdelsnämnder

Filer och dokument